Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2589 a1d6 340
Reposted fromslid0 slid0 viatytek tytek
6940 5226 340
Reposted frommieteq mieteq viatytek tytek
Sponsored post
7490 b906 340
ok
Reposted fromqb qb vianoisetales noisetales
Reposted fromantichris antichris viatytek tytek
2359 1ed3 340
Reposted fromciravmejia ciravmejia vianoisetales noisetales
5634 bd91 340
Reposted fromMilcatopy Milcatopy vianoisetales noisetales
5331 85fb 340
Reposted fromeemanee eemanee vianoisetales noisetales
8796 60c7 340
Reposted fromrol rol viasiarczan siarczan
0299 e7d5 340
| Wrocław, 1982
Reposted fromseverine severine viamajenki majenki
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viaczasem czasem
9401 0dba 340
Reposted fromAgnik Agnik viajankomuzyk jankomuzyk
7459 c6d2 340
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaChlebek Chlebek
Reposted fromvolldost volldost viasoadysta soadysta
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasoadysta soadysta
2160 960e 340
Reposted fromlubiew0 lubiew0 viajankomuzyk jankomuzyk
6099 e98e 340
Reposted fromwaszczu waszczu viasiarczan siarczan
1901 30bb 340
Reposted fromnenya nenya viamajenki majenki
6515 ef8f 340
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety viamajenki majenki
0797 76e2 340
Reposted fromkarahippie karahippie vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...